Politička scena
Bjelovar info medij
Članovi Županijskog vijeća HSP AS BBŽ prešli u HDZ
Hrvatska demokratska zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije osnažena je s 15 novih članova, a narednih dana očekuje se…
Bjelovar info medij
I ovu subotu Damir Bajs se družio s građanima grada Bjelovara
Uz Damira Bajsa bili su i predstavnici mnogih stranaka koje su mu pružile potporu i s njime potpisale sporazum o podupiranju…
Bjelovar info medij
Bjelovar – SDP-ov nezavisni kandidat za gradonačelnika Davorin Posavac družio se s građanima
Davorin Posavac je trenutno direktor tvrtke Bjelovarski sajam, poznat po tome da je Bjelovarski sajam izvukao iz dugova u kojima…
Bjelovar info medij
HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Ante Topalović dijelio građanima maslinove grančice
Maslinove grančice uoči Cvjetnice koja se slavi u nedjelju, tjedan dana prije Uskrsa
Bjelovar info medij
HDZ i HSS zajedno na izbore i u Novoj Rači
Općinska vodstva dogovorila su da će u zajedničkom nastupu pred birače izaći tako da će kandidata za mjesto načelnika dati…
Bjelovar info medij
Zlatko Salaj predstavio kandidaturu za gradonačelnika Čazme
Naša Čazma zaslužuje bolje, poruka je kandidata za budućeg gradonačelnika, Zlatka Salaja!
Bjelovar info medij
Bjelovarski sajam – Beljak najavljuje borbu za hrvatsko selo i interese
U sklopu otvorenja 20. Proljetnog međunarodnog bjelovarskog sajma, svoju tiskovnu konferenciju je održala i Hrvatska seljačka…
Bjelovar info medij
Kandidat HSP za načelnika Općine Ivanske Marko Šafran predstavio program na skupštini DVD Ivansk
Za pomoć u radovima izrađenim u pirografiji i sav trud Marko Šafran nagrađen je zahvalnicom DVD Ivanska
Bjelovar info medij
Gradski odbor HDZ-a Bjelovara želi sretan Dan očevima svim Bjelovarčanima
U Republici Hrvatskoj se 19. ožujka, blagdan sv. Josipa – zaštitnika hrvatskog naroda obilježava kao Dan očeva
Bjelovar info medij › gospodarstvo › u_hrvatskoj_gospodarskoj_komori_bjelovar_odrzhan_okrugli_stol
Bjelovar info medij RSS rubrika gospodarstvo

01.05.
2012.

U Hrvatskoj gospodarskoj komori Bjelovar održan okrugli stol

16:18 | Šalje:  | komentara 0Korištenje tekstova i fotografija s portala arhiva.bjelovar.info zabranjeno je bez izričite dozvole autora ili vlasnika.

Govorilo se o Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. O ovim Izmjenama govorili su predstavnici ministarstva, zamjenica ministra gospođa Ana Mrak Taritaš te ostali stručni ljudi iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Riječ je o slijedećim bitnim Izmjenama i dopunama Zakona:

Izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Bitne promjene:

1. Omogućuje se ozakonjenje većeg broja zgrada
U odnosu na današnje zakonsko rješenje omogućuje se legalizacija zgrada:
• na površinama izvan građevinskog područja u zaštićenom obalnom području mora u pojasu do 70 m,
• na poljoprivrednom zemljištu kategorije osobito vrijedno obradivo (P1) i vrijedno obradivo (P2) zemljište,
• na površinama gospodarske i zaštitne šume, te šuma s posebnom namjenom.
I nadalje nije moguće ozakonjenje zgrada:
• na površinama izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku,
• na planiranim ili istraženim koridorima i površinama prometnih, elektroničkih komunikacijskih, energetskih i vodnih građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave,
• na površinama javne i društvene namjene unutar građevinskih područja naselja za sadržaje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno, srednjoškolsko, visoko obrazovanje), sportskih, kulturnih i vjerskih funkcija, osim za nezakonito izgrađene zgrade na tim površinama i u skladu s tom namjenom,
• unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za gospodarsku namjenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tog područja i u skladu s tom namjenom,
• područjima posebne zaštite voda, unutar zone sanitarne zaštite vode za piće u kojoj je prema posebnom propisu zabranjeno građenje zgrada za kakvu je podnesen zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju,
• na eksploatacijskom polju mineralnih sirovina,
• na postojećoj površini javne namjene ili pomorskom dobru.
Uvjetno ozakonjenje zgrada:
• unutar arheološkog nalazišta ili zone, kulturno-povijesne cjeline upisane u Listu svjetske baštine ili ako je evidentirana, odnosno registrirana kao pojedinačno kulturno dobro, nije moguće ishoditi rješenja o izvedenom stanju osim u slučajevima kada svoje posebne uvjete za izdavanja istog utvrdi nadležno tijelo sa aspekta zaštite kulturne baštine, (IV)
• unutar područja zaštićenih u kategorijama strogi rezervat, posebni rezervat, spomenik prirode, park-šuma i spomenik parkovne arhitekture, nije moguće ishoditi rješenja o izvedenom stanju osim u slučajevima kada svoje posebne uvjete za izdavanja istog utvrdi nadležno tijelo sa aspekta zaštite prirodne baštine,(AMT)
• na vodnom dobru, nije moguće ishoditi rješenja o izvedenom stanju osim u slučajevima kada svoje posebne uvjete za izdavanja istog utvrde Hrvatske vode. (IV)

2. Određene su četiri grupe zgrada i ovisno o njihovoj veličini definiran je i sadržaj i obim dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev
Zgrade su podijeljene prema veličini i značaju u prostoru u četiri grupe:
• zahtjevna zgrada – zgrada čija građevinska (bruto) površina veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² (u daljnjem tekstu: zahtjevna zgrada),
• manje zahtjevna zgrada - zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m²,
• jednostavna zgrada - zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m²,
• pomoćna zgrada - pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m² .
Dokumentacija koja je potrebna za legalizaciju ovisi o veličini i vrsti zgrade, tako da je za zahtjevnije zgrade potrebno dostaviti:
• tri primjerka geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja,
• tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade ,
• izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjevi mehaničke otpornosti i stabilnosti,
• izjavu ovlaštenih inženjera drugih struka da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju,
dok je za pomoćne zgrade potrebno dostaviti samo tri primjerka kopije katastarskog plana s ucrtanom situacijom zgrade.
U postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju nije više potrebno ishoditi posebne uvjete.

3. Prije izdavanja rješenja o izvedenom stanju potrebno je platiti samo naknadu za zadržavanje u prostoru
Rješenja o izvedenom stanju se donosi kada se utvrdi da je arhitektonska snimka, odnosno snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem zgrade, te da je plaćena naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate iste.
Način izračuna naknade je znatno pojednostavljen. Za pomoćne zgrade će se uvesti jednoznačan iznos.

4. Komunalni doprinos i vodni doprinos će se plaćati nakon što je doneseno rješenje o izvedenom stanju
Podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju, osim za pomoćnu zgradu, dužni su po izvršnosti tog rješenja platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima. Rješenje sukladno posebnom propisu donose nadležna tijela jedinica lokalne samouprave i Zakonom je omogućena odgoda plaćanja doprinosa, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, za godinu dana od dana izvršnosti rješenja.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. odnosno do ulaska Hrvatske u Europsku uniju i po proteku toga roka ne može se više podnijeti.
Nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama podnositelj zahtjeva moći će birati hoće li završiti postupak po Zakonu iz 2011. ili po Izmjenama zakona.


 objavi | ispiši | pošalji

Uvredljivi, prosti, zlostavljajući te komentari koji potiču na mržnju i nasilje prema bilo kome, bit će odmah obrisani s portala.

Dodajte komentar

Upišite riječ koju vidite u slici:

<< Prethodni članak:
>>Sljedeći članak:
Vezani članci
Ključne riječi kao poveznicePoslovi u Hrvatskoj  |  Posao u svijetu


Informacije lokalne uprave
Bjelovar info medijBjelovar info medij


Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij

INTERVJU: Matija Dedić
Bjelovar info medij 07.03.2011 | 16:10

Matija Dedić Trio promovira album “MD in NYC”…


Iz rubrike gospodarstvo

Regionalna razvojna agencija BBŽ
Vijesti iz gospodarstva


Nacionalna evidencija nestalih osoba
NAPOMENA: Naručitelj oglasa, prema Zakonu o zabrani i spriječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, dužan je prilikom naručivanja oglasa navesti podatke o svojem identitetu, tvrtku i sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili naručitelja te njegovo prebivalište odnosno boravište. To važi i za fizičke osobe koje iznajmljuju i pružaju usluge. Za prodaju nije potrebno navoditi sve informacije, već broj telefona i ono što smatrate da bi kupac trebao znati.
NOVA PROLJETNA KOLEKCIJA 2017. u modnom salonu LILLY
Kontakt: Kontakt: Modni salon LILLY
NOVA TRGOVINA SLASTICA - ČAROLIJA
Kontakt: 092/ 34 56 355


Prvi i jedini kozmetički salon u Bjelovaru s certifikatom majstor kozmetičar!!!

KLASIČNI TRETMANI LICA
ANTI-AGE TRETMANI
ANTI-ACNE TRETMANI
LIFTING TRETMANI LICA
*
DEPILACIJA
TRETMANI ZA OBLIKOVANJE TIJELA
ANTICELULITNI TRETMANI
KAVITACIJA & BODY FORMER & OXYFAT
*
AFTER WORK TRETMANI
WELLNESS RITUAL
*
POKLON BONOVI

«KARISMA», Bjelovar, F.Rusana 15A / 2.kat
www.karisma.com.hr
091/ 11 44 522

Bjelovarsko-bilogorska županija RRABBŽ Bjelovarski sajam Green Croatia Region Poljoprivredni i tradicijski proizvodi BBŽ Glas koncila Grad Bjelovar