Politička scena
Bjelovar info medij
Članovi Županijskog vijeća HSP AS BBŽ prešli u HDZ
Hrvatska demokratska zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije osnažena je s 15 novih članova, a narednih dana očekuje se…
Bjelovar info medij
I ovu subotu Damir Bajs se družio s građanima grada Bjelovara
Uz Damira Bajsa bili su i predstavnici mnogih stranaka koje su mu pružile potporu i s njime potpisale sporazum o podupiranju…
Bjelovar info medij
Bjelovar – SDP-ov nezavisni kandidat za gradonačelnika Davorin Posavac družio se s građanima
Davorin Posavac je trenutno direktor tvrtke Bjelovarski sajam, poznat po tome da je Bjelovarski sajam izvukao iz dugova u kojima…
Bjelovar info medij
HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Ante Topalović dijelio građanima maslinove grančice
Maslinove grančice uoči Cvjetnice koja se slavi u nedjelju, tjedan dana prije Uskrsa
Bjelovar info medij
HDZ i HSS zajedno na izbore i u Novoj Rači
Općinska vodstva dogovorila su da će u zajedničkom nastupu pred birače izaći tako da će kandidata za mjesto načelnika dati…
Bjelovar info medij
Zlatko Salaj predstavio kandidaturu za gradonačelnika Čazme
Naša Čazma zaslužuje bolje, poruka je kandidata za budućeg gradonačelnika, Zlatka Salaja!
Bjelovar info medij
Bjelovarski sajam – Beljak najavljuje borbu za hrvatsko selo i interese
U sklopu otvorenja 20. Proljetnog međunarodnog bjelovarskog sajma, svoju tiskovnu konferenciju je održala i Hrvatska seljačka…
Bjelovar info medij
Kandidat HSP za načelnika Općine Ivanske Marko Šafran predstavio program na skupštini DVD Ivansk
Za pomoć u radovima izrađenim u pirografiji i sav trud Marko Šafran nagrađen je zahvalnicom DVD Ivanska
Bjelovar info medij
Gradski odbor HDZ-a Bjelovara želi sretan Dan očevima svim Bjelovarčanima
U Republici Hrvatskoj se 19. ožujka, blagdan sv. Josipa – zaštitnika hrvatskog naroda obilježava kao Dan očeva
Bjelovar info medij › info › grad_bjelovar_javni_poziv_poduzetnicima_za_koristenje_kreditnih_sredstava

05.08.
2016.

Grad Bjelovar - Javni poziv poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije

22:57 | Šalje:  | komentara 0
Bjelovar info medijWatermark image
Watermark imageKorištenje tekstova i fotografija s portala arhiva.bjelovar.info zabranjeno je bez izričite dozvole autora ili vlasnika.

Grad Bjelovar - NOVOSTI - Javni poziv poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Bjelovara o kreditiranju poduzetnika iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“, do iskorištenja sredstava, Klasa: 403-01/15-01/13, Urbroj:2103/01-02-15-7 od 3. prosinca 2015. godine, gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl.politolog, dana 22. srpnja 2016. godine raspisuje


JAVNI POZIV
PODUZETNICIMA ZA KORIŠTENJE KREDITNIH SREDSTAVA
IZ KREDITNE LINIJE „ BJELOVARSKI PODUZETNIK 2016.”
do iskorištenja sredstava


1. KORISNICI KREDITA

ZAHTJEV ZA KREDIT MOGU PODNIJETI:

 Obrti
 Mala i srednja trgovačka društva
 Zadruge
 Profitne ustanove
 Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
 fizičke osobe u slobodnom zanimanju ( zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, revizori, arhitekti, sudski vještaci i sl.)
koja su u 51% vlasništvu državljana Republike Hrvatske
Pravo na korištenje kredita ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Grada Bjelovara bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.

2. IZNOS KREDITA


 najniži iznos, 40.000,00 kuna
 najviši iznos je određen do iznosa od 2.500.000,00 kuna
Iznimno, kod izgradnje novih proizvodnih kapaciteta (objekata, postrojenja i opreme) Grad subvencionira do 40% ukupne odobrene vrijednosti investicije, a max. do iznosa 5.000 000,00 kn (odnosi se na investicije vrijednosti iznad 2.500 000,00 kn

3. NAMJENA KREDITA

 kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata
 nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme
 obrtna sredstva u funkciji investicije ( do 30% )

4. ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA

 otplata do 10 (deset) godina za kupnju, izgradnju uređenje ili proširenje gospodarskog objekta
 otplata do 7 (sedam) godina za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
 poček do 2 ( dvije) godine koji je uračunat u rok otplate (osim za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme: poček do 6 mjeseci
 rok korištenja: do 12 mjeseci

5. KAMATNA STOPA

 krediti uz valutnu klauzulu vezanu za EUR:3M EURIBOR + 5,55 % godišnje , promjenjiva.
 3M EURIBOR se utvrđuje u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke.
Redovna kamata dospijeva na naplatu mjesečno ili kvartalno.

6. SUBVENCIJA GRADA

Grad Bjelovar subvencionira kamatu na poduzetničke kredite iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ po stopi od :
 2,0% ( dvaposto) za proizvodne djelatnosti
 1,0% ( jedanposto ) za uslužne djelatnosti
ukoliko se poduzetnik javi na Javni poziva za subvencioniranje kamata na odobrene kredite iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“, i ispuni sve uvjete iz Javnog poziva.
Kamatna stopa za vrijeme korištenja kredita i za vrijeme počeka se ne subvencionira.

7. OTPLATA KREDITA


 Kredit se otplaćuje u mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama, u kunskoj protuvrijednosti valute EUR obračunatoj po srednjem tečaju HNB-a, važećem na dan plaćanja.

8. OTKAZ KREDITA

 Ako poduzetnik ne podmiri dospjele obveze prispjelih rata kredita u roku od 60 dana od dana njihova dospijeća, Banka može otkazati Ugovor o kreditu i isti proglasiti dospjelim u cijelosti, te aktivirati instrumente osiguranja naplate.

9. NAKNADA


 0,50% do 0,65 % jednokratno na iznos odobrenog kredita za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita, visinu naknade utvrđuje banka.

10. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA


 hipoteka – predmet hipoteke može biti i objekt kupnje ili uređenja,
 sudužništvo,
 jamci,
 jamstvo Hrvatske agencije malog gospodarstva (HAMAG BICRO)
 visina jamstva 1 : 1,3
 drugi uobičajeni instrumenti osiguranja koje poduzetnik dogovori sa Bankom

11. STATUS PODUZETNIKA


 nije uvjetovan kao deponent Banke

12. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA


 Dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga za poduzetnika na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini od najmanje 90%, te isplatom Poduzetniku na poslovni račun do najviše 10% iznosa odobrenog kredita
 Dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na poslovni račun Poduzetnika

13. UVJETI KREDITIRANJA


Potencijalni korisnici kredita iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“, moraju zadovoljiti slijedeće osnovne uvjete:
 da posljednje dvije godine nisu ostvarili negativan financijski rezultat,
 da nisu u postupku zatvaranja,stečaja, stečajne nagodbe ili u postupku likvidacije,
 da u strukturi vlasništva nemaju udjele države, lokalne vlasti ili tvrtke u vlasništvu
 države i lokalne vlasti,
 da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru,
 da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza na ime poreza i prireza na
 dohodak te poreza na tvrtku, što dokazuje potvrdom Porezne uprave

14. OSNOVNA DOKUMENTACIJA

1. Obrazac Zahtjeva za poduzetnički kredit
2. Preslika rješenja o upisu u sudski registar, preslika obrtnice ili neki drugi odgovarajući registar
3. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u
4. Karton deponiranih potpisa
5. Financijsko izvješće o poslovanju u posljednje dvije godine
6. Dokumentacija o uspješnosti poslovanja BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana
7. Poslovni plan za kredite do 400.000,00 kuna
8. Investicijski program za kredite veće od 400.000,00 kuna
9. Dokaz vlasništva nad imovinom ( gruntovni izvadak)
10. Izvadak iz posjedovnog lista
11. Kopija katastarskog plana s označenim i ucrtanim postojećim stanjem
12. Preslika lokacijske ili građevinske dozvole
13. Potvrda Grada Bjelovara o podmirenim obvezama prema Gradu
14. Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama prema Gradu , državi
Obrazac zahtjeva za odobrenje kredita, podiže se u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2/II, sob broj 46.

15. PODNOŠENJE ZAHTJEVA


Po objavi Javnog poziva poduzetnicima za korištenje kreditnih sredstava iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“, Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu:
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog poziva za kreditnu liniju „Bjelovarski poduzetnik 2016.“

Grad Bjelovar
Trg Eugena Kvaternika 2
43000 Bjelovar


Povjerenstvo za provedbu postupka javnog poziva za kreditnu liniju „Bjelovarski poduzetnik 2016. “ zaprima pristigle Zahtjeve, sastavlja Zapisnik sa zaključkom i prijedlogom Prijedloga odluke koji upućuje Gradonačelniku na usvajanje.

Konačan Prijedlog Odluke o korištenju sredstava iz kreditnog fonda, kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ donosi Gradonačelnik i isti s priloženom dokumentacijom upućuje u nadležnu banku, na konačno donošenje.

Sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/622-063.

Nepotpuni zahtjevi za kredit neće biti razmatrani.

Javni poziv za subvencioniranje kamata iz kreditne linije “Bjelovarski poduzetnik 2016″ u 2017. godini


KLASA: 403-01/15-01/13
URBROJ: 2103/01-01-16-24
Bjelovar, 22. srpanj 2016.


 objavi | ispiši | pošalji

Uvredljivi, prosti, zlostavljajući te komentari koji potiču na mržnju i nasilje prema bilo kome, bit će odmah obrisani s portala.

Dodajte komentar

Upišite riječ koju vidite u slici:

<< Prethodni članak:
>>Sljedeći članak:
Vezani članci
Ključne riječi kao poveznicePoslovi u Hrvatskoj  |  Posao u svijetu


Stanje na cestama
Stanje i prohodnost cesta

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski u Dalmaciji, Hrvatskom primorju, Lici i Slavoniji. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Podsjećamo vozače motornih vozila da i tijekom dana u uvjetima smanjene vidljivosti (magla, oblačno vrijeme, jaki pljuskovi, itd.) voze s upaljenim kratkim svjetlima, bez obzira na ljetno računanje vremena. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, a ima je i na dionicama autocesta: -A3 Bregana-Lipovac između Novske i Nove Gradiške; -A6 Rijeka-Zagreb između tunela Tuhobić i čvora Vrata. Zbog radova na autocesti A2 Zagreb-Macelj na mostu Krapina u smjeru Maclja vozi se uz privremenu regulaciju prometa (suženim kolnikom), a povremeno su mogući zastoji. Zbog radova za sav je promet zatvorena državna cesta DC1 na dionici čvorište Lučko (A3) – Jastrebarsko (DC310), kroz Stupnik. Obilazni pravac za sva vozila je: državna cesta DC1 (Puškarićeva ulica) - Ventilatorska ulica – Gospodarska ulica - Ulica Svetog Benedikta (ŽC3067) - državna cesta DC1 (Gornjostupnička ulica), u oba smjera. Privremene regulacije prometa danas (23. svibnja): -zbog snimanja filma bit će zatvorena državna cesta DC39 u Zadvarju od 11,00 do 21,30 sati; -od 09,00 do 13,00 sati zbog radova na raskrižju Bistričke i Zagrebačke ulice u Sesvetama, vozit će se suženim kolnikom. Zbog radova se vozi jednom stranom, dvosmjerno, na autocestama: -A1 kroz tunel Plasinu i Sveti Rok do vijadukta Božići; -A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zabok i Zaprešić; -A3 Bregana-Lipovac između odmorišta Ježevo i čvora Ivanić Grad te između čvora Babina Greda i odmorišta Rastovica; -A4 Goričan-Zagreb između čvorova Ivanja Reka i Kraljevečki Novaki te Breznički Hum i Komin, (zatvoren je ulazni krak čvora Kraljevečki Novaki iz smjera Sesveta u smjeru čvora Ivanja Reka); -A6 Rijeka-Zagreb između čvora Vrbovsko i tunela Čardak (od 23.+500 do 17.+200 km), između čvorova Ravna Gora i Delnice (od 38. +700 do 42. +200 km), te kroz tunel Sleme. Za sav promet, zbog radova, zatvorene su ceste: -DC2 kroz grad Varaždin preko nadvožnjaka Vilka Novaka; -raskrižje državnih cesta DC3 i DC8 Matulji-tunel Učka. Obilazak preko čvorova Jurdani i Diračje; -DC36 na dionici Gladovec Pokupski-Žažina u naselju Pokupsko (obilazak za sav promet: Pokupsko – DC31 – Podvornica– ŽC3116 – DC536 – Buševec – DC30 (smjer Lekenik) – Žažina i obrnuto); -DC75 u Karigadoru i na dionici Zambratija-Umag kod ulaza u kamp Stella Maris; -DC206 Hum na Sutli-Kostel; -ŽC5007 od Motovuna (novo groblje) do skretanja za Zamask u dužini od 1,7 km (obilazak je preko Karojbe, Tićana i Ponte Portona); -ŽC5062 Selce-Jargovo-Bribir (urušavanje ceste); ŽC6014 Visočane-Poličnik; ŽC6034 Knin-Plavno u mjestu Radljevac; ŽC6166 Kučiće-Omiš, od Radmanovih Mlinica do Kučića (obilazak je kroz Svinišće); LC25176 Vrbno-Ježovec-ŽC2083 (klizište). Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na cestama (radovi, odroni, klizišta): -DC1 dionici Jastrebarsko - Karlovac, na mostu Slunj između Budačke Rijeke i Grabovca te na dionici Knin-Kijevo i Karakašica-Suhač; -DC2 u Vukovaru u Ulici Priljevo i u Ul. Stjepana Radića - Ul. bana Josipa Jelačića. -Jadranskoj magistrali (DC8) u Murvici Gornjoj, Primoštenu, Solinu, između Splita i Omiša - u Podstrani, Podgori i mjestu Jesenice (predio Suhi Potok), u Makarskoj (na predjelu "Moča"), u mjestima Slano i Doli, na području Nuncijate; -DC6 Vojišnica (g.ž.KA)-Glina (D37)-Dvor (D47)-GP Dvor između Brezovog Polja i Donjeg Žirovca (zbog odrona); -DC7 između naselja Vrpolje i Velika Kopanica; -DC10 između čvorova Dubrava i Prilesje (do 25. svibnja u 20h zbog izgradnje BC), -DC31 u mjestu Kravarsko; -DC32 kod mjesta Smrečje (kod Čabra); -DC34 Slatina-Donji Miholjac (DC34) između mjesta Gezinci i Podravska Moslavina; -DC60 od naselja Cista Provo do naselja Cista Velika; -DC207 između mjesta Hromec i Đurmanec, -DC522 Udbina-Gornja Ploča (A1) zbog oštećenog kolnika; -zbog ulegnuća kolnika na županijskoj cesti ŽC3070 Dugo Selo-Rugvica-Orle vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 30 km/h. Zbog radova vozi se naizmjence uz privremenu regulaciju prometa na DC3 od Delnica do Rogoznog te između naselja Skrad i Kupjak (Šubetov most). Zbog oštećenja kolnika državna cesta DC232 Sisak-Jasenovac između Lonje i Trebeža otvorena je za vozila do 5 t nosivosti. Izvanredni prijevoz – policijska pratnja -do 1. lipnja gotovo svaki dan obavljat će se pratnja vangabartinog tereta na putu od Sjeverne luke do Blata na Cetini. Izvanredni prijevoz tereta uz tehničku i policijsku pratnju odvijati će se od Sjeverne luke prometnicama ulica Solinska - Domovinskog rata - ZNG – Brza cesta (Solin – Klis) – čvor Dugopolje – čvor Blato na Cetini. Obzirom da se radi o izvanrednim prijevozima koji u ukupnoj dužini iznose više stotina metara, pozivamo sve vozače i ostale sudionike u prometu da poštuju naredbe policijskih službenika na cijeloj dionici a posebno u dijelu tunela (prilaz, prolazak i izlaz iz tunela) gdje je potreban poseban oprez jer će policijski službenici onemogućiti pretjecanje tereta. Uz povoljne vremenske uvjete u prometu je veliki broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila pozivamo da im prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja ne oduzimaju prednost prolaska. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.

Granični prijelazi

Zbog radova na graničnom prijelazu Gornji Brgat mogući su povremeni zastoji, osobito tijekom ljetne sezone, jer je predviđeno da će radovi trajati do kraja godine. Zbog izbjegavanja prometnih gužvi na graničnom prijelazu Metković/Doljani zabranjuje se promet turističkim autobusima od 10. svibnja do 30. listopada 2018. (Iz smjera Dubrovnika i Splita za BiH autobusi će se preusmjeriti u Opuzenu/Pločama na granični prijelaz Nova Sela (čvor Čeveljuša). Autobusi čiji turistički programi uključuju realizaciju na području Turističke zajednice grada Metkovića, moći će uz propusnice prolaziti kroz Metković, a preusmjerit će se na granični prijelaz Prud). Do 1. srpnja 2018. godine za sav promet zatvoren je granični pijelaz Vitaljina, zbog radova. Moguće je koristiti granični prijelaz Karasovići. Granični prijelaz Harmica (SLO) zatvoren je za teretna vozila teža od 7,5 t.

Trajektni promet

Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe. Zbog radova u luci Ošljak, prijevoz putnika iz luke Preko u luku Ošljak i obratno, prema redu plovidbe trajektne linije 431 Preko – Ošljak – Zadar/Gaženica, obavljat će se brodicom (gliserom), počevši od 16. travnja 2018. godine pa do kraja radova. Od 22.05.2018. godine Jadrolinija u suradnji s Barskom plovidbom povezuje i obalu Crne Gore s Italijom. Međunarodnu trajektnu liniju Bar – Bari održavat će brod Dubrovnik kapaciteta 300 vozila i 1300 putnika. Brod Dubrovnik raspolaže sa 148 kabina za noćenje i 384 avio sjedala, a putnicima je na raspolaganju novouređeni prostor za djecu kao i vrhunska gastronomska ponuda.

Ograničenja u prometu

A1 ZAGREB-SPLIT-DUBROVNIK -zbog višednevnih radova na sanaciji kolnika od 29. +200 do 27. +800 km u smjeru Zagreba zatvoren je vozni trak, dok je od 39. do 38. km u smjeru Zagreba zatvoren pretjecajni trak -zbog radova od 43. do 39. km na vijaduktu Drežnik u smjeru Zagreba zatvoren je pretjecajni trak. -zbog radova na saniranju opasnih mjesta zaštitne ograde od 75+900 km do 78+300 km u smjeru Dubrovnika za sav promet zatvorena je vozna traka. Promet se odvija uz ograničenje brzine 80 km/h. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 25.05.2018. -u tunelu Plasina za sav je promet zatvorena tunelska cijev u smjeru Dubrovnika te se promet odvija dvosmjerno tunelskom cijevi u smjeru Zagreba uz ograničenje brzine od 80 km/h.Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 23.05.2018. godine -od 98.+800 do 100.+500 km u smjeru Dubrovnika zatvoren je sporovozni i vozni trak, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h, do 08.06. -zbog redovnog održavanja u tunelu Sveti Rok vozi se dvosmjerno tunelskom cijevi u smjeru Zagreba uz ograničenje brzine od 80 km/h. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 28.05.2018.godine u 14:00 sati. -između 221.+150 km i 238.+950 km, promet se odvija dvosmjerno lijevom stranom autoceste (smjer ZAGREB), uz ograničenje brzine 60 km/h. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 28.05.2018.g. -na 244.+495 km u oba smjera , prometuje se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine vozila od 60 km/h u zoni radova. Predviđeno vrijeme trajanje radova je do 25.05.2018. godine. -od 324.+300 km do 324.+800 km u smjeru Zagreba zatvoren je zaustavni trak, promet teče uz ograničenje brzine na 80 km/h. Predviđeno vrijeme trajanja je do 08.06.2018. godine. -na 388.+700 km do 388.+950 km u smjeru Dubrovnika promet teče jednim trakom, uz ograničenje brzine od 80km/h. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 01.lipnja -Zbog radova ispred tunela Konjsko promet se odvija jednom prometnom trakom u smjeru Dubrovnika uz ograničenje brzine od 60 km/h a u smjeru Zagreba zbog pripremnih radova vozi se uz ograničenje od 80 km/h. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 08.06. -u tunelu Zaranač u oba smjera promet se odvija uz ograničenje brzine od 80 km/h. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 08.06.2018. godine . -24.05.2018. god s početkom u 20:00 sati na autocesti A1 u zoni tunela Sveti Rok, na prilazima privremene regulacije prometa, na 221. +150 i 238. +950 km u oba smjera, prekidat će se promet u maksimalnom trajanju od 15 minuta po jednom zaustavljanju. -Zbog radova na saniranju opasnih mjesta zaštitne ograde na autocesti A1 od 75+900 km do 78+300 km u smjeru Dubrovnika za sav promet zatvorena je zaustavna traka. Promet se odvija uz ograničenje brzine 100 km/h. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 25.05.2018. -Zbog obavljanja radova u tunelu Mala Kapela na autocesti A1 za sav promet zatvorena je pretjecajna traka od km 101+800 do km 107+800 u smjeru Dubrovnika. Promet se odvija voznom trakom uz ograničenje brzine 60km/h. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 16 sati, 23.05.2018. A2 ZAGREB-MACELJ -od 7+100 - 7+500 vozi se jednim trakom u smjeru Maclja, zbog radova; -od 22. do 25.05. izvoditi će se radovi na sanaciji asfaltnog kolnika u zoni prijelaznih naprava na mostu Krapina od km 7+300 do km 7+500, smjer Zagreb - Macelj. Za vrijeme radova promet će se odvijati u skladu sa privremenom regulacijom prometa. U prvoj fazi radova za promet će biti zatvorena vozna i zaustavna prometna traka dok će preticajna traka biti zatvorena u drugoj fazi radova. zbog sanacije kolnika od 08.05.2018. (predviđeno trajanje radova do 12.06.2018.) vozi se voznim trakom od 25+450 do 24+350 u smjeru Zagreba. -od 41.+650 do 43.+650, na čvoru Krapina u oba smjera vozi se jednim trakom; -od 34.+400 km do 35.+500km zatvoren je vozni trak u oba smjera, vozi se pretjecajnim trakom zbog radova na mostu. -zbog radova u zoni čvora Začretje zatvoreni su vozni traci u oba smjera. -do 03.07.2018. god zbog radova od 15. +500 do 12. +500 km vozit će se dvosmjerno istočnim kolnikom uz privremenu regulaciju prometa -23., i 24. 05.2108.god od 20:00 do 05:00 sati zbog radova redovnog održavanja tunela, za sav promet, bit će zatvorena autocesta Zagreb-Macelj između čvorova Trakošćan i Krapina. Obilazak: čvor Krapina-DC1-čvor Trakošćan. A3 BREGANA - LIPOVAC -zbog sanacije mosta Ivanić Grad na 61+600 km (smjer Bregana) postavljena je privremena regulacija prometa na način da se promet odvija dvosmjerno desnom stranom kolnika (južnom), od 60+500 km do 63+300 km. Uspostavljen je režim prometa na način da se prometuje s dva (2) prometna traka u smjeru Zagreba i s jednim (1) prometnim trakom u smjeru Lipovca. Predviđeno trajanje radova je do 30.5.2018. -Zbog izgradnje zida za zaštitu od buke kod Okešinca u oba smjera zatvorene su zaustavne trake, u smjeru Lipovca od 79+000 do 79+600 km te u smjeru Bregane od 79+550 do 78+800 km. Promet se na tom dijelu odvija uz ograničenje brzine od 80 km/h. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 29.05.2018. -Zbog izgradnje zida za zaštitu od buke na čvoru Kutina zatvoren je zaustavni trak od 108+250 km do 106+800 km u smjeru Bregane. Promet se na tom dijelu odvija pretjecajnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h. Planirano trajanje radova je do 15.12.2018. -od 248.+100 do km 245.+900 u smjeru Zagreba promet se odvija jednim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h. -zbog radova od 262.+600 km do 260.+500 km u smjeru Zagreba promet se odvija jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 01.06.2018.godine. -zbog sanacije kolnika za sav promet zatvorena je autocesta u smjeru Lipovca od 263.+668 km do 269.+665 km te se promet odvija dvosmjerno na kolniku u smjeru Zagreba uz ograničenje brzine od 80 km/h. Predviđeno trajanje radova je do 25.07.2018. godine. -zbog sanacije betonskog kolnika na naplatnoj postaji Lipovac zatvorena su dva ulaza. -Zbog sanacije prijelaznih naprava na mostu Pakra sjever, promet od 112+150 km do 112+500 km odvija dvosmjerno južnim kolnikom uz ograničenje brzine na 60 km/h. Uspostavljen je režim prometa na način da se prometuje s dva (2) prometna traka u smjeru Bregane i s jednim (1) prometnim trakom u smjeru Lipovca. Predviđeno trajanje radova je do 07.06.2018. godine. A4 GORIČAN-ZAGREB -zatvorena je vozni trak, od 25+300 do 26+900 km u smjeru Goričan- Zagreb. Promet teče pretjecajnim trakom, uz ograničenje brzine. -Zbog radova na sanaciji kolnika zatvorena je vozna traka od 10+200 do 11+200 km u smjeru Goričan- Zagreb. Promet se odvija preticajnom trakom uz ograničenje brzine. -od 59. +000 km do 65. +000 km u smjeru Varaždina prometuje se dvosmjerno, zapadnim kolnikom u smjeru Zagreba. Planirano trajanje radova do 01.06.2018. godine; -na 94.+400 km u smjeru Zagreba vozi se dvosmjerno istočnim kolnikom u dužini od 1500 metara. Za sav promet zatvoren je ulazni krak čv. Kraljevečki Novaki iz smjera Sesveta i Dugog Sela u smjeru čvora Ivanja Reka. Radovi bi trebali potrajati do 6. lipnja. A5 ĐAKOVO-SREDANCI A6 RIJEKA-ZAGREB -od 3.+100 km do 1.+500 km u smjeru Zagreba, zbog radova je zatvoren pretjecajni trak, -zbog radova je zatvoren tunel Hrasten u smjeru Zagreba, a vozi se obilaznim krakom uz ograničenje brzine 60 km/h, -do 29.5. kroz tunel Sleme vozi se dvosmjerno kroz jednu tunelsku cijev; -od 3. +100 do 1. +500 km u smjeru Zagreba zatvorena je vozna prometna traka. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 8.6.2018. -od 23. +500 do 17. +200 km zatvorena je kolnička traka u smjeru Zagreba te se promet odvija dvosmjerno kolničkom trakom u smjeru Rijeke, uz ograničenje brzine od 60 km/h. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 08.06. -u tunelu Čardak u smjeru Zagreba zatvorena je pretjecajna prometna traka. -od 38. +700 do 42. +200 km zatvoren je kolnički trak u smjeru Rijeke te se prometuje dvosmjerno kolničkom trakom u smjeru Zagreba, uključujući i kroz tunel Lučice, uz ograničenje brzine od 60 km/h. Predviđeno vrijeme trajanja radova je do 08.06.2018. -zatvoren je pretjecajni trak od 38. +100 do 38. +700 km u smjeru Rijeke. -zbog radova u tunelu Spoač u smjeru Rijeke zatvoren je vozni trak. BRZA CESTA A6 KIKOVICA-RIJEKA/ČVOR OREHOVICA -od 79.+500 km do 79.+700 km u smjeru Rijeke vozi se jednim trakom, usporeno, zbog oštećene odbojne ograde. RIJEČKA OBILAZNICA ČVOR OREHOVICA-ČVOR DIRAČJE -Zbog oštećenog kolnika na 26. +550 km, kroz tunel Katarina u smjeru G.P. Rupa promet se odvija uz ogranicenje brzine od 50 km/h. -08.05.2018 od 08:00 sati do završetka radova, od čvora Orehovica do čvora Draga zbog radova redovnog održavanja biti će zatvorena vozna traka u smjeru Krka. A7 OREHOVICA-ŠMRIKA DC102 KRČKI MOST ISTARSKI IPSILON TUNEL UČKA A10 GRANICA BIH - PLOČE A11 JAKUŠEVEC-LEKENIK -od 3+500 do 0+500 km u smjeru Zagreba promet se odvija samo jednim trakom. Planirano trajanje radova danas do 15:00 sati. DC76 Baško Polje (D8) - Zagvozd (D62) - Grubine (D60) - Imotski - G.P. Vinjani Donji (gr. BiH Obavijest korisnicima tunela Sv. Ilija: od 01.01.2018.god. u 00:00h ukida se cestarina za prolaz vozila svih kategorija kroz tunel.
GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
-do 30.svibnja u 20:00 bit će prekinut promet ulicom Donje Vrapče na dijelu od ulice I.B. Mažuranić do ulice A.T. Mimare, zbog radova. Obilazak je preko Malešnice. -do 05.11.2018. do 16:00 sati zbog radova za sav promet zatvara se državna cesta DC1 na dionici čvorište Lučko(A3) – Jastrebarsko(DC310), na dijelu kroz Stupnik. Obilazni pravac za sva vozila bit će: državna cesta DC1 (Puškarićeva ulica) - Ventilatorska ulica – Gospodarska ulica - Ulica Svetog Benedikta (ŽC3067) - državna cestaDC1 (Gornjostupnička ulica), u oba smjera. -od 25. svibnja u 19:00 do 29. svibnja u 19:00 bit će prekinut promet županijskom cestom Dugo Selo-Rugvica-Sava, zbog radova na željezničko-cestovnom prijelazu Rugvička. -do 02. 07. do 20,00 sati, bit će zatvorena za sav promet Gornjodemerska ulica na dijelu od ulice M. Bedeka do ulice Leskovački breg.Obilazni pravac za vrijeme navedenih radova bit će: Gornjodemerska - Mirka Bedeka - Leskovački breg - Sv. Benedikta i obratno. -državna cesta DC225, GP Harmica - Brdovec - Zaprešić - čvor Zaprešić (A2), zatvara se za sav promet u Zaprešiću, na dijelu kod željezničko-cestovnog prijelaza, u vrijeme izvođenja radova sanacije navedenog željezničko-cestovnog prijelaza. Obilazni pravac za sva vozila je Ulica maršala Tita (državna cesta DC225) – Ulica Ivana Jurmana – nerazvrstana novoizgrađena prometnica – Ulica maršala Tita (državna cesta DC225), u oba smjera. -zatvorena je obilaznica Križa (ŽC3124). Vozi se kroz centar Križa, -zbog oštećenja mosta kod naselja Kršlini zatvorena je lokalna cesta LC329700 na dionici Grdanjci-Gabrovica osim za vozila stanara na dionici do oštećenog mosta. Obilazak: Bregana-Grdanjci-Jarušje-Brezovac-Jelinići-Koretići-Gabrovica i obrnuto. -zbog klizišta zatvorena je nerazvrstana cesta Hamor-Palačnik od naselja Hamor do raskrižja ceste Hamor-Palačnik-skretanje za Gregurić Breg. Obilazak: Samobor-Rude-Črnec-Palačnik i Samobor-Smerovišće-Gornji Gregurić Breg-Palačnik; -do završetka sanacije klizišta zatvorena je ŽC3055 u Jastrebarskom, na dionici 9. km od DC1 u smjeru Plešivice do prijevoja na Plešivici. Obilazak za osobna vozila: Samobor-Kladje-Galgovo-Pavučnjak-DC1. Za teretna vozila: Samobor-DC231-čvor Sveta Nedjelja-A3-čvor Lučko-DC1-Jastrebarsko. -do 28. kolovoza do 20,00 sati, zbog izvođenja radova izgradnje i rekonstrukcije (IV etapa), Radnička cesta na dijelu od Žitnjačke ceste do kružnog toka Petruševec zatvorena je za sav promet. Obilazak je: Radnička (sjever) – Žitnjačka – Ulica Žitnjak – Radnička (jug) – Domovinski most i obratno. Za vrijeme izvođenja predmetnih radova pristup naselju Petruševec biti će omogućen putem novoizgrađene privremene prometnice na zapadnoj strani Radničke ceste. Uspostavom privremene regulacije prometa biti će zabranjeno prometovanje teretnim vozilima gore navedenim obilaznim pravcem te će ista biti preusmjerena na čvor Buzin odnosno čvor Ivanja Reka. -do petka 01. lipnja do 20,00 Grižanska ulica na dijelu od Međugorske do Ulice Križnog puta bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac bit će: Grižanska – R. Kolaka – Ljubijska – Križnog puta - Grižanska i obratno ili Grižanska – Križnog puta – Dankovečka – R. Kolaka – Grižanska i obratno. -do 01.06.2018.go. do 16:00 sati zbog radova na izgradnji kružnog raskrižja (Veli Vrh) Bana Josipa Jelačića-Kumrovečka-Matije Gupca, za sav promet zatvoreno je raskrižje županijskih cesta ŽC2186 Mihanović Dol-Kraljevec-Dubravica-Zaprešić i ŽC2195 Zabok-Pavlovec Zabočki-Gubaševo- V. Trgovišće-Luka-Pojatno. Obilazak prema Pojatnom: Kumrovečka cesta-Kupinska ulica i obrnuto u smjeru Pušća/zaprešić. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA -do 30.lipnja na državnoj cesti DC206 od mjesta Hum na Sutli (granični prijelaz Hum na Sutli) do mjesta Kostel, uvodi se zabrana prometa za sva vozila u vrijeme izvođenja radova obnove kolnika. Obilazni pravac za sva vozila koja žele prometovati od Huma na Sutli prema Pregradi bit će državnom cestom DC207 od mjesta Hum na Sutli (granični prijelaz Hum na Sutli) do naselja Đurmanec, državnom cestom DC1 od naselja Đurmanec do Krapine i državnom cestom DC206 od Krapine preko naselja Petrovsko prema Pregradi (Kostelu), u oba smjera. -zbog odrona, do daljnjeg, zatvorena je državna cesta Pregrada-Hum na Sutli. Obilazak za vozila do 10t je Plamenščina-Klenovac. Obilazak za vozila iznad 10t je državnima cestama DC1 i DC207 -zatvorena je za sav promet nerazvrstana cesta NC1 Sveti Matej-Planina Gornja od 0. km + 300 do 1. km + 450 zbog sanacije kolnika uslijed odrona. Obilazak je državnom cestom DC29 Marija Bistrica-Kašina-Sesvete. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA -do 08.06.2018.god. zatvorena je državna cesta DC2 kroz grad Varaždin preko nadvožnjaka Vilka Novaka. Obilazak je preko autoceste A4 od Zamlake preko čvorova Ludbreg i Varaždin, državnim cestama DC2,DC528 i DC3 do Hrašćice i obratno, a za lokalni promet je gradskim ulicama. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA -do daljnjega zatvorena je cesta na području općine Kapela u Ulici 1. svibnja-Stanići. -******* radovi prekinuti do daljnjega ****** (7.5.2018. u 19:00 sati) svakodnevno do 07:00 do 19:00 sati bit će zatvorena županijska cesta ŽC3085 u mjestu Srijedska. Obilazak za osobna vozila: Ivanska-Srijedska-Muški put-Stara Plošćica i obrnuto. Obilazak za teretna vozila: Za smjer Berek-Srijedska-Stara Plošćica koriste se obilazak Berek-Veliki pašijan-Velika Trnovitica-Stara Plošćica i bornuto, a za smjer Ivanjska-Srijedska-Stara Plošćica koristi se obilazak Ivanska-Bjelovar-Međurača-Stara Plošćica i obrnuto. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA: -od 15. svibnja za sav se promet zatvara lokalna cesta LC33022 u naselju Krajiška Kutinica. Obilazak je reguliran lokalnim prometnicama. -zbog oštećenja mosta za sav je promet zatvorena ŽC3234 u mjestu Miočinovići, do raskrižja s lokalnom cestom LC33158 u mjestu Rudeži (Sisačko-moslavačka županija). -do završetka sanacije mosta zatvorena je županijska cesta ŽC3238 (žC3234- M. Gradac-Dragotina) u mjestu Mali Gradac. Obilazak je Mali Gradac-DC6 (Dragotina-Maja)-ŽC3234 (Majski Trtnik-Vlahović)-ŽC3238 Martinovići-Mali Gradac i obratno -do 22.svibnja zatvorena je državna cesta DC36 Gladovec-Pokupski-Žažina u naselju Pokupsko. Obilazak za sav promet: Pokupsko – DC31 – Podvornica– ŽC3116 – DC536 – Buševec – D30 (smjer Lekenik) –Žažina i obratno. -do 1.lipnja od 7 do 17 sati (uključujući subote) vozit će se uz privremenu regulaciju prometa, naizmjence, jednim trakom, na LC59025 u naselju Rastovača, zbog izgradnje vodovoda. -do 30.05. zbog radova bit će zatvorena lokalna cesta LC33046, Ulica Mate Bučara u Petrinji u dužini od cca 450 m. Obilazak: Ulica mate Bučara-LC33046 preko nerazvrstanih cesta-Ulica zeleni Brijeg-Rudolfa Hercega-Mate Bučara-LC33046 i obrnuto. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA -prekida se promet od 07:00 do 17:00 na županijskoj cesti Vranovci-Trnjani (ŽC4202), zbog radova. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA -do 30.lipnja zbog radova na državnoj cesti DC46 na dionici u gradu Đakovu u Ulici Petra Preradovića i Pavićevoj ulici promet je prekinut. Obilazno se vozi županijskom cestom ŽC4146 kroz Đakovo-obilaznica Đakova (DC7)-lokalna cesta kroz naselje Budrovci (LC44136). -do 01.09.2018.god. do 23>55 sati zbog radova ya sav promet bit 'e yatvorena dr\avna cesta DC34 Slatina Donji Miholjac na dionici iyme]u Geyinaca i Podravske Moslavine.Promet će odvijati prema postavljenoj privremenoj regulaciji prometa na slijedeći način: - PROMET TERETNIH VOZILA najveće dopuštene mase veće od 7,5 tona, preusmjerava se privremenim obilaznim pravcem sa državne ceste oznake DC34 na državnu cestu DC53 (Donji Miholjac - Našice) te na državnu cestu DC2 (Našice - Slatina) i obrnuto. - PROMET OSOBNIH VOZILA preusmjerava se privremenim obilaznim pravcem s državne ceste DC34 (u Čađavici) na županijsku cestu ŽC4038 (Čađavica - Miljevci), zatim na županijsku cestu ŽC4045 (Miljevci - Crnac) te županijskom cestom ŽC4030 (Crnac – Podravska Moslavina) na državnu cestu DC34 (u Podravskoj Moslavini) i obrnuto. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA -zbog rekonstrukcije mosta Hambarište na DC42, izvršeno je ojačanje Perić mosta (most Ljubošina) na D42, te se za Perić most uvodi privremena zabrana prometa za motorna vozila čija ukupna masa prelazi 20t i osovinsko opterećenje prekoračuje 8t. Obilazni smjer na relaciji Vrbovsko-Ogulin za vozila ukupne mase do 15t, biti će lokalnom cestom L58036 (Vrbovsko-Kučaj-Okruglica) u oba smjera. Za vozila na relaciji Vrbovsko-Ogulin teža od 15t obilazni smjer je autocestom A1(čvor Vrbovsko-čvor Bosiljevo) i A6(čvor Bosiljevo-čvor Ogulin) u oba smjera. Radovi traju do 31.12.2018. -zbog klizišta i odrona zatvorena je županijska cesta Stative-Jaškovo za vozila čija ukupna masa prelazi 8 t (ŽC3144). Obilazak: Stative-Karlovac-Mahićno (DC6, DC1 i DC228); -zbog klizišta i odrona zatvorena je LC34011 na dionici Gorniki-Lović Prekriški, za vozila čija ukupna masa prelazi 2t. Obilazak je kroz Dvorište Vivodinsko (ŽC3097); -zbog klizišta i odrona zatvorena je LC 34004 Kašt-Brašljevica za vozila čija ukupna masa prelazi 2t. Obilazak je reguliran privremenom signalizacijom; -zbog radova na mostu u Gornjem Pokupju za sva vozila iznad 15 tona zatvorena je županijska cesta ŽC 3297 Karlovac-Ozalj. Obilazak je kroz mjesta: Ribnik ili Draganić. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA -zabrana je prometa za sva vozila na cesti ŽC5062 Selce-Jargovo-Bribir zbog urušavanja uslijed djelovanja klizišta. Obilazak je preko Novog Vinodolskog; -od 21. ožujka od 12:00 bit će zbog radova zatvoreno raskrižje državne ceste Matulji-tunel Učka (DC3 i DC8). Promet će se preusmjeriti autocestom A7 preko čvorova Jurdani i Diračje. (Obilazak iz smjera Rijeke prema Opatiji je preko čvora Diračje i državnom cestom DC304 preko Matulja. Iz smjera tunela Učka prema Opatiji i Matuljima obilazak je preko čvora Jurdani. Iz smjera Rupe obilazak prema Opatiji i Matuljima je preko čvora Jurdani. -do 31.05.2018.g. privremena je zabrana prometovanja u Radnoj zoni R 27 na županijskoj cesti ŽC 5205 od Mavrinaca u smjeru Bakra i preusmjeravanje obilaznim pravcem preko javne ceste L 58110 Cernik – Kukuljanovo. Zbog izvođenja radova na polaganju infrastrukture u radnoj zoni R 27 na dijelu uz javnu cestu ŽC 5205 u Kukuljanovu od kružnog križanja kod BAUHAUSA nastavno sjeverno prema Mavrincima u nogostupu sa zapadne strane uz Lesninu u dužini od cca 200 metara privremeno se zabranjuje prometovanje dijelom javne ceste za smjer Bakar i uspostavlja se privremena regulacija prometa u široj zoni zatvorene dionice javne ceste i promet preusmjerava obilaznim pravcem preko javne ceste L 58110 i dalje nerazvrstanom cestom uz poslovnu zgradu Industrijske zone d.o.o. Bakar. ISTARSKA ŽUPANIJA -do 30.7. bit će zatvorena županijska cesta ŽC5007 od Motovuna (novo groblje) do skretanja za Zamask, u dužini od 1,7 km. Obilazak je preko Karojbe, Tićana i Ponte Portona. -do 15. lipnja bit će zatvorena državna cesta DC75 kroz Karigador, zbog rekonstrukcije državne ceste. -do 21.lipnja do 17:00 sati zbog radova zatvorena je DC75 Zambratija-Umag kod ulaza u kamp Stella Maris. Obilazak za vozila do 8t ukupne mase je preko Murina (LC50004), a za vozila preko 8t ukupne mase preko Sv. Marije na Krasu (ŽC5003). -do 22.lipnja zatvorena je županijska cesta ŽC5041 Kukci-Gediči. Obilazak: Kukci-Nova Vas-Gediči. ZADARSKA ŽUPANIJA -za sav je promet zatvorena županijska cesta Visočane-Poličnik (ŽC6014) zbog sanacije mosta oštećenog uslijed poplava. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA -do 30. svibnja bit će prekinut promet županijskom cestom Kostanje-Podgrađe (ŽC6169) od mjesta Jerčići do Pavića mosta. Obilazno će se voziti: Kostanje-Blato na Cetini-Šestanovac-Zadvarje. -do 15. lipnja u 14 sati zbog radova rekonstrukcije raskrižja DC8 (Jadranska magistrala) i Ulice Antuna Gustava Matoša u Solinu bit će zatvoren istočni i zapadni spoj ŽC6270 Ulica Antuna Gustava Matoša na Jadransku magistralu (DC8). Obilazak je: Petra Hektorovića-Marka Marulića-Splitska ulica. Od 24.03. u 12:00 sati zatvara se prilazna rampa iz smjera rotora Bilice na DC8 prema Kaštelima. Obilazak je DC8 (Ulicom Zbora narodne garde) u smjeru Splita, polukružno okretanje na raskrižju s Ulicom Domovinskog rata prema Kaštelima. Jadranska magistrala (DC8) otvorena je za sav promet, a njome se vozi suženim kolnikom. -zbog urušavanja potpornog zida prometnice za sav promet zatvara se dio lokalne ceste LC67124 DC8-Brzet-Nemira od 2.km + 200 do 2. km + 300 u Nemiri; -do daljnjega za teretna vozila i autobuse zatvorena je državna cesta DC62 u Zagvozdu kod crkve. Obilazak je cestom pored groblja, dok osobna vozila prometuju uz privremenu prometnu signalizaciju, semaforima; -do daljnjeg zbog radova zatvara se županijska cesta ŽC6145 u Dugopolju. Obilazak je preko lokalne ceste LC67076 tj. Ulicom Domovinskog rata kroz Dugopolje. -do daljnjega zbog radova zatvara se dio lokalne ceste kroz mjesto Krivodol. Obilazak je preko Grubina. -zbog snimanja filma bit će zatvorene slijedeće ceste: Jadranska magistrala (DC8) na predjelu Dubci-Vruja: 26.05.2018.god. od 08:00 do 13:00 sati. Državna cesta DC39 u Zadvarju: 23.05.2018.god. od 11:00 do 21:30 sati., 24.05.2018.god. od 10:30 do 19:30 sati., 25.05.2018.god. od 11:30 do 15:00 sati. Državna cesta DC39 u naselju Gornja Brela (Škrabići): 22.05.2018. god. od 15:30 do 21:00 sati. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA -do 1. srpnja 2018. godine za sav promet bit će zatvoren granični prijelaz Vitaljina, zbog radova. Moguće je koristiti granični prijelaz Karasovići. -do 31.05.2018. god. zbog miniranja tri puta tjedno do 17:00 do 18:00 sati u trajanju od 10 minuta prekidat će se promet na Jadranskoj magistrali (DC8) u zoni zračne luke Dubrovnik. SREDIŠNJA I SJEVEROZAPADNA HRVATSKA: GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA -do 22. svibnja u 20:00 zbog radova se voži usporeno i otežano ulicom Velimira Škorpika sjeverno od podvožnjaka s Ljubljanskom avenijom. -23. svibnja od 09:00 do 13:00 zbog radova na raskrižju Bistričke i Zagrebačke ulice u Sesvetama, vozit će se suženim kolnikom, -zbog sanacije tramvajskog kolosijeka na Savskoj cesti od Slavonske avenije do Ulice grada Vukovara, do srijede 30. 05. 2018. godine do 05,00 sati, u noćnim satima od 22,00 do 05,00 sati zauzimati će se jedan prometni trak, a promet će se odvijati po slobodnom dijelu kolnika, u preostalom vremenu bit će zauzet samo prometni trak namijenjen isključivo za vozila javnog gradskog prijevoza putnika, a promet će se odvijati nesmetano. Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji. -zbog izvođenja radova uređenja kolnika nakon izgradnje sabirnog kanala, Grančarska cesta na dijelu od Grančarska VI. dvojak do Palčićke ulice do 14. 06. 2018. godine do 04,00 sati, bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja navedenih radova bit će: Grančarska – Grančarska VI. odvojak - Leščina – Palčićka - Grančarska i obratno. Napominemo da će za vrijeme predmetnih radova biti onemogućeno prometovanje teretnim vozilima čija ukupna masa prelazi 5,5 tona (osim autobusa) ulicama Mali Grm, Laščina i Grančarska VI. odvojak. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja navedenih radova (teretna vozila) bit će: Grančarska – Kraljevečka – Mokrice – Horvati – Karlovačka cesta – Sv. Benedikta – Demerje – Golobreška – Brezovička – Hudobička – Grančarska i obratno. -do 25. svibnja u 20 sati na državnoj cesti DC10 na dijelu između čvorova Dubrava i Prilesje, uspostaviti će se privremena regulacija prometa zbog izgradnje benzinske postaje uz sjeverni dio kolnika državne ceste. Privremenom regulacijom prometa zauzet će se desna prometna traka te će se sav promet odvijati usporeno po lijevoj prometnoj traci. Od čvora Prilesje do čvora Konak zatvoren je desni trak, vozi se uz ograničenje brzine -na državnoj cesti (brza cesta) DC14 kod odmorišta Špičkovina vozi se uz privremenu regulaciju prometa i ograničenje brzine od 40 km/h. -do 16.kolovoza zbog rekonstrukcije objekta Palmotićeva 11, Jurišićeva 22 ,na Palmotićevoj ulici zauzimat će se istočni prometni trak, a promet će se odvijati po preostalom dijelu kolnika (po dva prometna traka). Prilikom predmetnih radova autobusno stajalište bit će izmješteno južno od raskrižja sa Amruševom ulicom. -Prilikom izvođenja radova sanacije tramvajskog kolosijeka na Vlaškoj ulici na dijelu od Ulice A. Bauera do Derenčinove ulice, do ponedjeljka 04. 06. 2018. godine do 05,00 sati, u noćnim satima od 22,00 do 06,00 sati zauzimati će se jedan prometni trak, a promet će se odvijati po slobodnom dijelu kolnika, u preostalom vremenu bit će zauzet samo prometni trak namijenjen isključivo za vozila javnog gradskog prijevoza putnika, a promet će se odvijati nesmetano. -do 30.05.2018. god. zbog radova na državnoj cesti DC1 kod West Gatea, od 17. +100 do 17. +600 km, vozi se dvosmjerno desnim kolnikom uz ograničenje brzine od 40 km/h. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA -do 22. svibnja na državnoj cesti Zlatar Bistrica-Možđenec između mjesta Zlatar Bistrica i Konjščina vozit će se uz privremenu prometnu regulaciju VARAŽDINSKA ŽUPANIJA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA KARLOVAČKA ŽUPANIJA - do 15. lipnja u 15 sati na državnoj cesti DC1 zbog radova na mostu Slunj između Budačke Rijeke i Grabovca (od 28. km + 865 do 29. km +025) vozit će se naizmjence, uz semafore. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA -na državnoj cesti (DC28) Cugovec-Glog vozi se uz ograničenje brzine (60 km/h). BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA -do 15.11.2018. god. do 17:00 sati zbog radova na državnoj cesti DC5 u mjestu Badljevina na dionicama od 11. +177 do 13. 431 km i od 0. do 1. +300 km. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA ISTOČNA HRVATSKA: VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA -na ŽC4030 Orahovica-Kutjevo zabrana je prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 t, osim autobusa, iz razloga nemogućnosti prometovanja tih vozila u mjestu Orahovica. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA -do 8. rujna do 18,00 sati u Slavonskom Brodu vozi se uz privremenu regulaciju prometa na državnoj cesti DC72 - Ulica Petra Svačića; -do 30. rujna zbog radova na vodoopskrbnom sustavu u zaštitnom pojasu DC7 između naselja Vrpolje i Velika Kopanica vozit će se uz privremenu regulaciju prometa. -do 15.11.2018. god. do 17:00 sati zbog radova na državnoj cesti DC5 u mjestu Badljevina na dionicama od 11. +177 do 13. 431 km i od 0. do 1. +300 km. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA -do 26. svibnja zbog radova na priključnoj cesti prema odlagalištu otpada Lončarica Velika, kod spoja sa državnom cestom Osijek-Jarmina (DC518) vozi se naizmjence; -do 16. lipnja na državnoj cesti Osijek-Jarmina (DC518) u naselju Markušica (ulica Pere Cara), zbog radova se vozi jednim trakom, naizmjence uz semafore; -do 09.08. zbog radova na državnoj cesti DC211 (G.P.Baranjsko Petrovo Selo (gr.R.M.) - Baranjsko Petrovo Selo DC517) za vrijeme radova obnove državne ceste DC211. Promet će se za vrijeme radova odvijatiprema postavljenoj privremenoj regulaciji prometa naizmjenično jednim kolničkim trakom s pokretnim semaforima. -do 30. lipnja državnom cestom Slatina-Donji Miholjac (DC34) vozit će se naizmjence između mjesta Gezinci i Podravska Moslavina, zbog radova. -do 10.10. zbog radova na izgradnji pješačko - biciklističke staze na dijelu Osječke ulice u Belom Manastiru, na trasi u zaštitnom pojasu i križanju sa državnom cestom DC7 (G.P.Duboševica (gr.R.Mađarske) - Beli Manastir -Osijek). Promet će se odvijati prema postavljenoj privremenoj regulaciji prometa i uz naizmjenično propuštanje prometa jednim prometnim trakom s pokretnim semaforima. -do 31.07.2018.god. do 23:55 sati zbog radova na državnoj cesti DC537 na području grada Otoka vozi se uz privremenu regulaciju prometa. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA -do 1. srpnja bit će na snazi privremena regulacija prometa na državnoj cesti DC214, između naselja Bošnjaci i Posavski Podgajci, za vrijeme izvođenja radova na izvozu drvne mase sa postojeća dva šumska puta na državnu cestu. će se odvijati usporeno prema postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji. -do 31. srpnja zbog radova na državnoj cesti DC 2 u Vukovaru u Kudeljarskoj ulici i Ulici Priljevo vozit će se uz privremenu regulaciju prometa usporeno kroz gradilište. -do 30. lipnja u Vukovaru radovi su na državnoj cesti DC2 u Ul. Stjepana Radića i Ul. bana Josipa Jelačića te u raskrižju državne ceste DC2 i državne ceste DC57 Ul. A. Augustinčića. Promet teče naizmjence, jednim trakom. GORSKA HRVATSKA I SJEVERNO HRVATSKO PRIMORJE LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA -do 01.srpnja zbog radova na LC59046 u naselju Lun (Tovernale - Lun ŽC5151) vozit će se uz privremenu regulaciju, a vozila će se propuštati naizmjence. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA - do 23.06. zbog radova na sanaciji pokosa na djelu državne ceste DC 501 uspostaviti će se privremena regulacija prometa naizmjeničnim propuštanjem vozila. -do 26.listopada zbog izvanrednog održavanja državne ceste DC3 na djelu od Delnica do Rogoznog uspostavljati će se privremena regulacija prometa naizmjeničnim propuštanjem vozila sukladno fazi radova; -zbog urušavanja potpronog zida na državnoj cesti DC3 između naselja Skrad i Kupjak (Šubetov most) vozi se uz privremenu signalizaciju, usporeno, u oba smjera. ISTRA -do 30.svibnja zbog radova na izgradnji kružnog raskrižja (DC66-DC75/DC400-DC421) Zračna luka Pula vozi se uz privremenu regulaciju. -do 26.svibnja na državnoj cesti Finida-Petrovija (DC300) vozi se usporeno zbog izgradnje javne rasvjete. -do 29.svibnja do 16:00 sati zbog radova na državnoj cesti Dc510 kod graničnog prijelaza Kaštel vozit će se uz privremenu regulaciju prometa. -do 24.05.2018.god. do 16:00 sati zbog radova na državnoj cesti DC75 u Puli na raskrižju Creske ulice i Paduljskog puta vozit će se uz privremenu regulaciju prometa. JUŽNA HRVATSKA (DALMACIJA I ZALEĐE): ZADARSKA ŽUPANIJA -do završetka radova na državnoj cesti DC407 zbog radova se uvodi jedmosmjerna regulacija prometa na obali kralja Tomislava te ulicom Bartula kašića, a vozit će se kružno oko Poluotoka: Obala kralja Tomislava-ulica Bartla Kašića-Liburnijska obala-Istarska obala-ulica Zadarskog Mira-izlaz na Fošu. -do 1.lipnja na Jadranskoj magistrali (DC8) u mjestu Murvica Gornja vozi se usporeno uz privremenu regulaciju prometa. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA -do 14. lipnja vozi se uz privremenu regulaciju prometa na Jadranskoj magistrali (DC8) od autocampa do nadvožnjaka Primošten A u Primoštenu. Preporuča se obilazak za lokalni promet: Dolac-Podgreben-Primošten, za tranzitni promet Šibenik-Boraja-Trogir-Split, za teretna vozila i autobuse: Šibenik-Grebaštica-Primošten Burni-Primošten i obratno. -do 25.svibnja zbog radova uz državnu cestu DC1 u gradu Kninu i između Knina i Kijeva vozit će se uz privremenu regulaciju prometa (po potrebi će se zauzimati dio kolnika). SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA -na državnoj cesti DC60 kod Trilja, zbog redovitog održavanja kolnika vozi se uz privremenu regulaciju. -do 25.svibnja u 17 sati zbog izgradnje nogostupa uz državnu cestu DC1 Knin-Sinj od naselja Suhač do Karakašice vozit će se uz privremenu regulaciju prometa, te u određenim fazama radova naizmjence, jednim trakom (uz semafore). -do 6. lipnja vozi se uz privremenu regulaciju prometa na državnoj cesti DC60 od naselja Cista Provo do naselja Cista Velika, zbog dogradnje pješačkog pločnika na DC60 -do 06.lipnja zbog izgradnje nogostupa uz državnu cestu D60, Trilj – Cista Provo, promet se kroz naselje Cista Velika odvija uz privremenu regulaciju prometa. Za vrijeme radova prometuje se jednim prometnim trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila iz suprotnih smjerova uz pomoć svjetlosne signalizacije (semafora). -do 15.lipnja na Jadranskoj magistrali (DC8) u Podgori u tijeku su radovi na rekonstrukciji zapadnog ulaza u grad, vozi se jednim trakom, uz regulaciju semaforima, a vozila se propuštaju naizmjence. -do 26.svibnja do 18:00 sati zbog radova na Jadranskoj magistrali (DC8) u Makarskoj na predjelu "Moča" vozi se jednim trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila uz semafore. -na državnoj cesti D409 kod zračne luke „Split“, zbog nastavka radova izgradnje pješačkog nathodnika promet u zoni nathodnika teče dvosmjerno, novoizgrađenom privremenom devijacijom; -do 15.06.2018. god. do 12:00 sati zbog radova na državnoj cesti DC1 Sinj-čvor Klis Grlo na južnom i sjevernom ulazu u Dicmo vozit će se dvosmjerno uz privremenu regulaciju prometa. -do prosinca 2018. traju radovi na rekonstrukciji lokalne ceste LC67106 Studenci-Cera, u dužini od oko 3,5 km. Promet teče usporeno, a vozila se propuštaju naizmjence. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA -zbog radova na graničnom prijelazu Gornji Brgat (DC223) vozi se jednim trakom, naizmjence uz semafore. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa semaforima (naizmjence) na dionicama Jadranske magistrale (DC8): -u mjestu Zvekovica -od 7 do 17 sati u mjestu Doli; -od 7 do 17 na Jadranskoj magistrali (DC8) na uređenju raskrižja Banja i Majkovi u mjestu Slano promet će biti reguliran privremenom prometnom signalizacijom uz upotrebu semafora. Predviđeno trajanje radova je 120 dana -Zbog radova na Jadranskoj magistrali (D8) kod mjesta Mlini-Obod do 31.05.2018 u vremenskom intervalu od 17:00 do 07:00 sati promet će biti reguliran semaforima. Ograničenja za teretna vozila-do 01.ožujka 2019. zabrana je prometa teretnim automobilima s priključnim vozilom na ŽC3124 granica Sisačko-moslovačke županije-Voloder-Kutina-Novska (DC47). -do 01.ožujka 2019. zabrana je prometa teretnim automobilima s priključnim vozilom na ŽC3252 od Novske (DC312)-Borovac-granica Sisačko-moslovačke županije -na županijskoj cesti ŽC4030 Orahovica-Kutjevo zabrana je za prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona (osim autobuse) zbog nemogućnosti prometovanja tih vozila u mjestu Orahovica -za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 t zatvorena je županijska cesta između Gornjeg i Donjeg Stupnika u ulici Sv. Benedikta (ŽC3067), zbog oštećenja trupa i kolnika ceste. -lokalna cesta LC37069, u mjestu Samarica zbog klizišta i odrona, zatvorena je za sva teretna vozila. -do kraja sanacije kolnika zabranjuje se promet vozilima čija ukupna masa prelazi 7,5t na lokalnoj cesti LC31109 Dugo Selo-Puhovo-Črnec Dugoselski-ŽC3073. -do završetka sanacije kolnika za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 t zatvorena je ŽC3067 u ulici Sv. Benedikta, zbog znatnog oštećenja trupa i kolnika ceste. -zbog oštećenja kolnika na LC 31149 kod raskrižja sa ŽC 3299 u smjeru Kušanca te kod raskrižja sa ŽC3117 u smjeru Gradića zabrana je prometa za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7.5. tona -zbog oštećenja kolnika zabranjen je promet vozilima ukupne mase veće od 10t na DC505 čv. Bobovica-Bregana- čv. Jankomir-A6-Zagreb-Karlovac i dalje DC505 od Karlovca do Krašića. -zbog klizišta i odrona zatvara se ŽC3144 Stative-Jaškovo za vozila čija ukupna masa prelazi 8 t. Promet će teći obilazno: DC6, DC1 i DC228. -zbog klizišta i odrona zatvara se LC34011 na dionici Gorniki-Lović Prekriški, za vozila čija ukupna masa prelazi 2t, vozit će se obilazno ŽC3097. -zbog klizišta i odrona zatvara se LC 34004 Kašt-Brašljevica za vozila čija ukupna masa prelazi 2t, a promet će se preusmjeriti nerazvrstanim cestama. -zbog radova na mostu u Gornjem Pokupju za sva vozila iznad 15 tona zatvorena je županijska cesta ŽC3297 Karlovac-Ozalj. Obilazak je mjestima: Ribnik odnosno Draganić. -do daljnjega zabranjen je promet svim vozilima iznad 6 tona na lokalnoj cesti LC33006 Kolodvorska ulica u Lekeniku u duljini od 650 m. -nedjeljom od 6 do 22 sata na državnoj cesti DC2 od Varaždina do Dubrave Križovljanske zabranjen je promet teretnim vozilima najveće dopuštene mase iznad 7,5 t. -u gradu Virovitici zabrana je prometa teretnim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 7,5 t na dijelu državne ceste DC2 od kružnog toka na istoku do zapadne obilaznice na zapadu. Vozila se iz smjera Osijeka sa DC2, ulice Stjepana Radića (kružni tok) preusmjeravaju na Vinkovačku cestu, Vukovarsku ulicu, Bilogorsku ulicu, zapadnu Virovitičku obilaznicu DC5 i ponovno na DC2 u pravcu Korije i obrnuto. -na lokalnoj cesti LC37101 u mjestu Krivaja zabranjen je promet za sva teretna vozila zbog oštećenja kolnika uslijed klizišta. Ostala vozila prometuju naizmjence, jednim kolničkim trakom uz privremenu prometnu signalizaciju. -zbog rekonstrukcije mosta Hambarište na D42, izvršeno je ojačanje Perić mosta (most Ljubošina) na D42, te se za Perić most uvodi privremena zabrana prometa za motorna vozila čija ukupna masa prelazi 20t i osovinsko opterećenje prekoračuje 8t. Obilazni smjer na relaciji Vrbovsko-Ogulin za vozila ukupne mase do 15t, biti će lokalnom cestom L58036 (Vrbovsko-Kučaj-Okruglica) u oba smjera. Za vozila na relaciji Vrbovsko-Ogulin teža od 15t obilazni smjer je autocestom A1 (čvor Vrbovsko-čvor Bosiljevo) i A6 (čvor Bosiljevo-čvor Ogulin) u oba smjera.

Korisni telefonski brojevi

pomoć na cesti 1987 - iz inozemstva (1) +385 1 1987 - iz inozemstva (2) +385 1 4693 700 stanje na cestama 072 777 777 - iz inozemstva +385 1 464 0800 info za članove 0800 9987
Nacionalna evidencija nestalih osoba
Moj posao

NAPOMENA: Naručitelj oglasa, prema Zakonu o zabrani i spriječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, dužan je prilikom naručivanja oglasa navesti podatke o svojem identitetu, tvrtku i sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili naručitelja te njegovo prebivalište odnosno boravište. To važi i za fizičke osobe koje iznajmljuju i pružaju usluge. Za prodaju nije potrebno navoditi sve informacije, već broj telefona i ono što smatrate da bi kupac trebao znati.
NOVA PROLJETNA KOLEKCIJA 2017. u modnom salonu LILLY
Kontakt: Kontakt: Modni salon LILLY
NOVA TRGOVINA SLASTICA - ČAROLIJA
Kontakt: 092/ 34 56 355


Prvi i jedini kozmetički salon u Bjelovaru s certifikatom majstor kozmetičar!!!

KLASIČNI TRETMANI LICA
ANTI-AGE TRETMANI
ANTI-ACNE TRETMANI
LIFTING TRETMANI LICA
*
DEPILACIJA
TRETMANI ZA OBLIKOVANJE TIJELA
ANTICELULITNI TRETMANI
KAVITACIJA & BODY FORMER & OXYFAT
*
AFTER WORK TRETMANI
WELLNESS RITUAL
*
POKLON BONOVI

«KARISMA», Bjelovar, F.Rusana 15A / 2.kat
www.karisma.com.hr
091/ 11 44 522
NEThr Info
Bjelovarsko-bilogorska županija RRABBŽ Bjelovarski sajam Green Croatia Region Poljoprivredni i tradicijski proizvodi BBŽ Glas koncila Grad Bjelovar