Politička scena
Bjelovar info medij
Članovi Županijskog vijeća HSP AS BBŽ prešli u HDZ
Hrvatska demokratska zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije osnažena je s 15 novih članova, a narednih dana očekuje se…
Bjelovar info medij
I ovu subotu Damir Bajs se družio s građanima grada Bjelovara
Uz Damira Bajsa bili su i predstavnici mnogih stranaka koje su mu pružile potporu i s njime potpisale sporazum o podupiranju…
Bjelovar info medij
Bjelovar – SDP-ov nezavisni kandidat za gradonačelnika Davorin Posavac družio se s građanima
Davorin Posavac je trenutno direktor tvrtke Bjelovarski sajam, poznat po tome da je Bjelovarski sajam izvukao iz dugova u kojima…
Bjelovar info medij
HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Ante Topalović dijelio građanima maslinove grančice
Maslinove grančice uoči Cvjetnice koja se slavi u nedjelju, tjedan dana prije Uskrsa
Bjelovar info medij
HDZ i HSS zajedno na izbore i u Novoj Rači
Općinska vodstva dogovorila su da će u zajedničkom nastupu pred birače izaći tako da će kandidata za mjesto načelnika dati…
Bjelovar info medij
Zlatko Salaj predstavio kandidaturu za gradonačelnika Čazme
Naša Čazma zaslužuje bolje, poruka je kandidata za budućeg gradonačelnika, Zlatka Salaja!
Bjelovar info medij
Bjelovarski sajam – Beljak najavljuje borbu za hrvatsko selo i interese
U sklopu otvorenja 20. Proljetnog međunarodnog bjelovarskog sajma, svoju tiskovnu konferenciju je održala i Hrvatska seljačka…
Bjelovar info medij
Kandidat HSP za načelnika Općine Ivanske Marko Šafran predstavio program na skupštini DVD Ivansk
Za pomoć u radovima izrađenim u pirografiji i sav trud Marko Šafran nagrađen je zahvalnicom DVD Ivanska
Bjelovar info medij
Gradski odbor HDZ-a Bjelovara želi sretan Dan očevima svim Bjelovarčanima
U Republici Hrvatskoj se 19. ožujka, blagdan sv. Josipa – zaštitnika hrvatskog naroda obilježava kao Dan očeva
Bjelovar info medij › gospodarstvo › erste_banka_zadrzhala_profitabilnost_i_stabilnu_razinu_poslovanja_u_prvom_p
Bjelovar info medij RSS rubrika gospodarstvo

30.07.
2010.

Erste banka zadržala profitabilnost i stabilnu razinu poslovanja u prvom polugodištu 2010. godine

17:08 | Šalje:  | komentara 0
Bjelovar info medij Watermark imageKorištenje tekstova i fotografija s portala arhiva.bjelovar.info zabranjeno je bez izričite dozvole autora ili vlasnika.

Erste&Steiermärkische Bank d.d. (ESB) u prvom je polugodištu 2010. godine, unatoč težim i zahtjevnijim tržišnim okolnostima u odnosu na ranije razdoblje, ostvarila kvalitetne financijske rezultate. S obzirom na opće uvjete u okruženju, ESB također dijeli teret ozbiljnosti cjelokupne ekonomske situacije, što je vidljivo i iz brojčanih pokazatelja za prvih šest mjeseci 2010. Međutim, ESB je takav razvoj događaja već ranije predvidjela i ugradila u svoje poslovne planove za ovu godinu te je postignuti financijski rezultat u potpunosti u skladu s postavljenim ciljevima banke za 2010.

Unatoč otežanim tržišnim uvjetima, u prvih šest mjeseci 2010. Erste banka je ostvarila porast neto prihoda od poslovanja prije vrijednosnih usklađivanja i rezerviranja za gubitke. Na dan 30.6.2010. dosegnuo je 581,4 milijuna kuna, što je za 9,3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je iznosio 531,9 milijuna kuna. Neto dobit u prvoj je polovici godine iznosila 269 milijuna kuna, čime je banka i u ovim težim vremenima zadržala stabilnu razinu profitabilnosti. S obzirom na objektivne tržišne okolnosti, smanjenje neto dobiti od 14,7% u odnosu na isto razdoblje u 2009. ponajprije je uvjetovano porastom troškova vrijednosnih usklađivanja i rezerviranja za gubitke.

Iako nešto smanjenom dinamikom nego u ranijim razdobljima, ESB je nastavila s kreditnim aktivnostima te su ukupni krediti na dan 30.6.2010. iznosili 33,5 milijarda kuna, što je za 4,3% više u odnosu na kraj 2009., kada su iznosili 32,1 milijarda kuna. Aktiva banke na kraju prvog polugodišta 2010. iznosila je 48,6 milijarda kuna, što je za 0,6% manje u odnosu na kraj prošle godine. Prinos na aktivu (RoA) u prvih šest mjeseci iznosio je 1,1%, a povrat na kapital (RoE) 9,6%.

ESB je u prvih šest mjeseci nastavila s racionalizacijom troškovne strane poslovanja što je rezultiralo i daljnjim smanjenjem omjera troškova i prihoda, s 42,1% u prvom polugodištu 2009. na 40,4% u prvom polugodištu 2010.

„S obzirom na trenutačnu gospodarsku situaciju i uvjete poslovanja u okruženju, zadovoljni smo ostvarenim financijskim rezultatima u prvoj polovici 2010. jer se oni nalaze u okvirima naših poslovnih planova za tekuću godinu. Iako je prvi dio 2010. pokazao da će ona biti još teža od prethodne, veseli nas činjenica da smo zabilježili povećanje tržišnih udjela u segmentu kreditiranja građana, posebice u segmentu stambenih kredita, što još jednom pokazuje ispravnost naših poslovnih modela. Pozitivna je činjenica da se nakon dužeg razdoblja gotovo potpunog zatišja polako počinju pojavljivati i novi investicijski projekti u dijelu poslovanja s pravnim osobama“, naglasio je predsjednik uprave ESB-a Petar Radaković i zaključio: „Ostatak 2010. godine iskoristit ćemo za daljnji razvoj tehnologije i ciljano unaprjeđenje naših proizvoda i usluga, kako bismo i ubuduće bili kvalitetan oslonac našim klijentima.“

Naglasak na komunikaciju s klijentima

Imajući u vidu specifičnu situaciju na tržištu, razumijevanje klijenata u ovom je razdoblju bitnije nego ikad dosad pa se ESB još intenzivnije fokusirala na to područje. Tako je u prvoj polovici godine uvela novi koncept „Jer nam je Vaše mišljenje na prvom mjestu“, čiji je cilj doći do što većeg broja mišljenja klijenata temeljem kojih banka na sustavan i učinkovit način usmjerava dodatne napore u identifikaciji segmenata gdje postoji prostor za unaprjeđenje vlastitog poslovanja. Osim toga, s ciljem pronalaženja novih kanala komunikacije prema postojećim i potencijalnim klijentima, ESB je početkom veljače, kao prva banka u Hrvatskoj, otvorila i svoj službeni profil na popularnoj društvenoj mreži Facebooku. S istim ciljem, početkom svibnja uvedena je i nova usluga, opet jedinstvena za banke u Hrvatskoj, Erste Chat.

Ciljani razvoj proizvoda i kvalitetna podrška klijentima do kraja godine

ESB će i u idućem razdoblju stavljati naglasak na povećanje efikasnosti i racionalno upravljanje troškovima, ali i na rast na tržištu. Pomno analizirajući i identificirajući potrebe tržišta, banka će nastaviti ciljano razvijati proizvode i usluge kako bi svojim klijentima pružila kvalitetnu podršku u realizaciji njihovih financijskih potreba i pokušala im pomoći da lakše prebrode razdoblje otežanih ekonomskih i gospodarskih uvjeta u okruženju. Preduvjet za to je i zadržavanje stabilnosti vlastitog poslovanja, a čemu u prilog idu i postignuti rezultati za prvu polovicu 2010.


Bilanca Erste & Steiermärkische Bank d.d., 30.6.2010. (iznosi u tisućama kuna)*

Imovina 30.06.2010. 31.12.2009.
1. GOTOVINA I DEPOZITI KOD HNB-a 5.682.890 6.187.209
2. DEPOZITI KOD BANKARSKIH INSTITUCIJA 3.287.845 4.877.232
3. TREZORSKI ZAPISI MF-a I BLAGAJNIČKI ZAPISI HNB-a 1.567.725 2.159.679
4. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE RADI TRGOVANJA 0 0
5. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI RASPOLOŽIVI ZA PRODAJU 2.567.863 1.756.659
6. VRIJEDNOSNI PAPIRI I DRUGI FINANCIJSKI INSTRUMENTI KOJI SE DRŽE DO DOSPIJEĆA 269.109 294.633
7. DERIVATNA FINANCIJSKA IMOVINA 75.401 49.499
8. KREDITI FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA 438.460 176.322
9. KREDITI OSTALIM KOMITENTIMA 33.478.953 32.102.815
10. ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE 167.358 167.278
11. PREUZETA IMOVINA 47.441 46.817
12. MATERIJALNA IMOVINA (MINUS AMORTIZACIJA) 399.976 398.387
13. KAMATE, NAKNADE I OSTALA IMOVINA 652.151 724.040
A. UKUPNO IMOVINA 48.635.172 48.940.571
   
Obveze i kapital 30.06.2010. 31.12.2009.
1. KREDITI OD FINANCIJSKIH INSTITUCIJA 11.064.432 10.588.509
2. DEPOZITI 29.482.047 30.703.843
3. OSTALI KREDITI 1.129.969 1.159.621
4. DERIVATNE FINANCIJSKE OBVEZE I OSTALE FINANCIJSKE OBVEZE KOJIMA SE TRGUJE 264.430 80.168
5. KAMATE, NAKNADE I OSTALE OBVEZE 1.001.367 861.765
B. UKUPNO OBVEZE 42.942.245 43.393.906
   
Kapital 30.06.2010. 31.12.2009.
1. DIONIČKI KAPITAL 3.500.361 3.500.361
2. DOBIT (GUBITAK) TEKUĆE GODINE 268.954 606.969
3. ZADRŽANA DOBIT (GUBITAK) 1.681.329 1.227.727
4. ZAKONSKE REZERVE 216.619 216.619
5. NEREALIZIRANI DOBITAK (GUBITAK) S OSNOVE VRIJEDNOSNOG USKLAĐIVANJA FINANCIJSKE IMOVINE RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU 25.664 -5.011
C. UKUPNO KAPITAL 5.692.927 5.546.665
D. UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 48.635.172 48.940.571

*Napomena: određeni iznosi iz financijskih izvještaja za prethodno razdoblje reklasificirani su kako bi bili u skladu s prikazom na dan 30.6.2010. godine.


Račun dobiti i gubitka Erste & Steiermärkische Bank d.d. I.-VI. 2010.*
(Svi iznosi izraženi su u 000 HRK)

  30.06.2010. 31.12.2009.
1. Kamatni prihodi 1.419.028 1.851.930
2. (Kamatni troškovi) 666.478 1.161.394
3. Neto kamatni prihod 752.550 690.536
4. Prihodi od provizija i naknada 211.650 214.861
5. (Troškovi provizija i naknada) 54.958 59.131
6. Neto prihod od provizija i naknada 156.692 155.730
7. Dobit (gubitak) od aktivnosti trgovanja 55.041 84.918
8. Dobit (gubitak) od ugrađenih derivata -599 -1.507
9. Dobit (gubitak) od aktivnosti u kategoriji imovine raspoložive za prodaju 23 2.463
10. Prihodi od ostalih vlasničkih ulaganja 0 0
11. Dobit (gubitak) od obračunatih tečajnih razlika 503 6.250
12. Ostali prihodi 11.842 9.147
13. Ostali troškovi 8.848 28.925
14. Opći administrativni troškovi i amortizacija 385.778 386.749
15. Neto prihod od poslovanja prije vrijednosnih usklađivanja i rezerviranja za gubitke 581.426 531.863
16. Troškovi vrijednosnih usklađivanja i rezerviranja za gubitke 245.068 136.720
17. Dobit (gubitak) PRIJE OPOREZIVANJA 336.358 395.143
18. POREZ NA DOBIT 67.404 79.803
19. Dobit (gubitak) TEKUĆE GODINE 268.954 315.340

*Napomena: određeni iznosi iz financijskih izvještaja za prethodno razdoblje reklasificirani su kako bi bili u skladu s prikazom na dan 30.6.2010. godine.

 objavi | ispiši | pošalji

Uvredljivi, prosti, zlostavljajući te komentari koji potiču na mržnju i nasilje prema bilo kome, bit će odmah obrisani s portala.

Dodajte komentar

Upišite riječ koju vidite u slici:

<< Prethodni članak:
>>Sljedeći članak:
Vezani članci
Ključne riječi kao poveznicePoslovi u Hrvatskoj  |  Posao u svijetu


Informacije lokalne uprave
Bjelovar info medijBjelovar info medij


Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij
Bjelovar info medij


Iz rubrike gospodarstvo

Regionalna razvojna agencija BBŽ
Vijesti iz gospodarstva


Nacionalna evidencija nestalih osoba
NAPOMENA: Naručitelj oglasa, prema Zakonu o zabrani i spriječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, dužan je prilikom naručivanja oglasa navesti podatke o svojem identitetu, tvrtku i sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe ili naručitelja te njegovo prebivalište odnosno boravište. To važi i za fizičke osobe koje iznajmljuju i pružaju usluge. Za prodaju nije potrebno navoditi sve informacije, već broj telefona i ono što smatrate da bi kupac trebao znati.
NOVA PROLJETNA KOLEKCIJA 2017. u modnom salonu LILLY
Kontakt: Kontakt: Modni salon LILLY
NOVA TRGOVINA SLASTICA - ČAROLIJA
Kontakt: 092/ 34 56 355


Prvi i jedini kozmetički salon u Bjelovaru s certifikatom majstor kozmetičar!!!

KLASIČNI TRETMANI LICA
ANTI-AGE TRETMANI
ANTI-ACNE TRETMANI
LIFTING TRETMANI LICA
*
DEPILACIJA
TRETMANI ZA OBLIKOVANJE TIJELA
ANTICELULITNI TRETMANI
KAVITACIJA & BODY FORMER & OXYFAT
*
AFTER WORK TRETMANI
WELLNESS RITUAL
*
POKLON BONOVI

«KARISMA», Bjelovar, F.Rusana 15A / 2.kat
www.karisma.com.hr
091/ 11 44 522

Bjelovarsko-bilogorska županija RRABBŽ Bjelovarski sajam Green Croatia Region Poljoprivredni i tradicijski proizvodi BBŽ Glas koncila Grad Bjelovar